d.o.o.     SV.PETAR 12D, DUGA RESA, HRVATSKA

ART d.o.o.
PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU SLIKARSKE OPREME, UVOZ I IZVOZ
SVETI PETAR MREŽNIČKI 12D
47250 DUGA RESA
HRVATSKA

OIB: 53212735983
ŽIRO-RAČUN: 2400008 - 1190250033

TEL. ++385 / 047 / 841 638, 841 639     FAX. ++385 / 047 / 841 640
E-MAIL: art@ka.t-com.hr

WEB:www.art-dr.hr